Category Archives: CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN TẠI THAILAND

Tâm Thư

Ngày 16 tháng 4, 2014   Kính Gởi Quý Ân Nhân,   Trong nhiều năm qua, nhờ vào lòng tin yêu và sự hỗ trợ của Quý Ân Nhân mà chúng tôi đã đạt được nhiều thành quả đáng kể. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN TẠI THAILAND | %(count) bình luận

Giáo Dân Cồn Dầu Gia Tăng Quốc Tế Vận

Thứ Bảy 26 tháng 1 tới đây, hai giáo dân trẻ của Giáo Xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng sẽ đến Denver, Colorado để vận động sự hưởng ứng của đồng hương tại đây nhằm đẩy lùi chính sách đàn áp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chia Sẻ Với Đồng Bào Đang Lánh Nạn ở Thái Lan và Mã Lai: Kế Hoạch Can Thiệp và Trợ Giúp của BPSOS

Trong thời gian gần đây BPSOS đã sắp xếp cho một số thiện nguyện viên lên đường đến Thái Lan (và Mã Lai) để phục vụ hay để thăm viếng các đồng bào đang lánh nạn cộng sản. Trong thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?