Daily Archives: Tháng Tư 16, 2014

Tâm Thư

Ngày 16 tháng 4, 2014   Kính Gởi Quý Ân Nhân,   Trong nhiều năm qua, nhờ vào lòng tin yêu và sự hỗ trợ của Quý Ân Nhân mà chúng tôi đã đạt được nhiều thành quả đáng kể. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN TẠI THAILAND | %(count) bình luận