Monthly Archives: Tháng Mười 2013

Phái đoàn liên tôn giúp người Việt tị nạn ở Thái Lan

Đầu tiên về những cảm nghiệm của chuyến làm việc, một trong ba vị đại diện là Linh mục Bác sĩ Phạm Hữu Tâm cho biết: Linh mục Phạm Hữu Tâm: Thực sự đối với tôi không xa lạ lắm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại NHỮNG HỌAT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BPSOS TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?