Monthly Archives: Tháng Hai 2013

CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH TƯ NHÂN ĐỊNH CƯ TẠI CANADA

Trong thời gian qua, Liên Hiệp Hội Người Việt – Canada có trình chính phủ Canada để bảo lãnh một số đồng bào tị nạn còn kẹt tại Thailand, Cô Holly Ngô có bài phỏng vấn với Ông Lê Duy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại NHỮNG HỌAT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BPSOS TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?