Monthly Archives: Tháng Một 2013

Giáo Dân Cồn Dầu Gia Tăng Quốc Tế Vận

Thứ Bảy 26 tháng 1 tới đây, hai giáo dân trẻ của Giáo Xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng sẽ đến Denver, Colorado để vận động sự hưởng ứng của đồng hương tại đây nhằm đẩy lùi chính sách đàn áp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỊ NẠN TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG VIÊN KẸO YÊU THƯƠNG

Cuộc sống là một chuỗi dài những sự lựa chọn, tính toán thiệt hơn, so đo được mất.Có những việc ta làm vì lợi trước mắt. Có những hành động vì chút hư vinh nhất thời. Nhưng cũng còn đâu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÀI VIẾT ĐỘC GIẢ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG NGƯỜI TỴ NẠN”

“Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn ” Trong kế hoạch toàn diện để cưu mang gần 900 đồng bào đang lánh nạn cộng sản ở Thái Lan, BPSOS tuần tự đối phó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại NHỮNG HỌAT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BPSOS TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?