Monthly Archives: Tháng Mười 2012

Thêm 8 giáo dân Cồn Dầu sắp được sang Mỹ định cư

Sắp có thêm tám người thuộc nhóm giáo dân Cồn Dầu chạy qua Thái Lan hồi giữa năm 2010 lên đường sang Hoa Kỳ ngày 5/11 tới đây. Trốn chạy công an Trong số này, ông  Trần Bình là  người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại NHỮNG HỌAT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BPSOS TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Góp Một Bàn Tay

Chiều Chủ Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Phú Lâm trên đường Story, trên 500 thưc khách bao gồm khách bản xứ đã đến tham dự tiệc gây qũy cho tổ chức Boat People SOS, nhằm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại NHỮNG HỌAT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BPSOS TẠI THAILAND | Bạn nghĩ gì về bài viết này?